Årsberetning 2019

Årsberetning 2019.

Så blev det min tur til at levere min årsberetning. Det er min den 11. af slagsen, som tiden dog går... Lige nu er vi 3 børn (8 bobler og 30 børnehavebørn) og 10 ansatte. Fra 1/4 er vi 30… Vi skal sige pøj pøj til 10 krabber i år.

Nå men jeg skal jo vende blikket mod året, som er gået, nemlig 2018. Vi har igen været mange børn og voksne i huset. Det klager vi bestemt ikke over, vi tager det som et kompliment, og er stolte over den store tilslutning, og den tillid, som bliver givet os!

Vi har forhandlet ny grund i 2018. Og påbegyndt arbejdet derovre.  

Året gang i børnehuset omhandler en masse udeliv, ture ud af huset, forældre samtaler, møder, kreativitet, bagning, cykeldage, fødselsdage, sommertema, bedsteforældredag, jul, påske, fastelavn, der bliver gravet huller, løbet, gynget, lavet diverse mudderkager, konflikter bliver løst, nærværende og omsorgsfulde voksne skaber en tryghed, så børnene kan udfolde sig frit og få afprøvet livet på godt og ondt. Deres nysgerrighed, fantasi og sprog stimuleres bedst muligt og så bliver der sunget og fortalt historier i alle afskygninger. Det er jo ikke bare børnehavebørnene, som oplever dette, vores kære Boble gruppe oplever det samme bare på deres niveau. Det er jo hele fordelen og det rigtig gode, ved vores beslutning om at starte op for 6 år siden.

Jeg vil her nævne, at en stor del af vores pædagogik og vores hverdag handler om helt basale ting som bleskift, putning, spisesituationen, tøjskift, plastre som skal på, borde som skal dækkes, oprydning, fingervask osv. Vi ser hvert øjeblik, som en del af dannelsen og en yderst vigtig del af relationen mellem barn og voksen. Det er i relationer og i fællesskabet børn skal og kan udvikle sig.

Juni: Sommertema – Afslutning og fremvisning af et gennemgående tema.

August: Bedsteforældredag – Den bedste dag på året!

September: Sensommerfest – en skøn aften!

Oktober: Forældremøde – i 2018 havde vi forberedt et oplæg om De nye styrkede læreplaner og den nye lovgivning på vores område.

Vi har sagt ja til at få en båd, den kommer snart. Vi har været på mini langfart. Været på fællestur til Jebjerg. Haft en studerende og får en igen. Vi skal sige farvel til Mie og Inger Marie. Ikke sjovt, men et vilkår pga. faldende børnetal.

Så til alle jer, som skal have tak:

Tak skal lyde først og fremmest lyde til personalet. I er helt fantastiske. Det har igen i år været en stor fornøjelse at arbejde sammen med jer. Vi har haft det sjovt og vi været seriøse. I 2018 har vi arbejdet med Hjernesmarte børn af Annete Prehn som teori. Vi har gennem flere år talt om hjernes udvikling, og besluttede derfor at se lidt nærmere på netop den del af mennesket.  I 2018 havde vi om ”spektakel” på den praktiske side af døren. Her i 2019 vil vores praktiske emne være legemiljøer. Vores teoretiske del omhandler de nye styrkede læreplaner.

En stor tak skal også lyde til Lone, som laver det mest fantastiske mad til os hver dag, og tak til Else Marie, som holder vores hus pæn og ren.

Tak til vores vikarer, som er så ansvarsfulde, at vi med god samvittighed kan holde ferie og afholde vores afspadsering.

Jeg vil også takke bestyrelsen for deres arbejde i vores børnehus. Vi holder ikke så ofte møder, og det tager jeg som en tillidserklæring. I er dog en stor hjælp når kvartals balance skal gennemgås, når arbejdsdage skal planlægges og når vi skal have gang i et eller lidt større projekt. Her i 2019 kommer nabogrunden til at fylde og kræve en indsats, men der kommer heldigvis 4 arbejdsdage i løbet af året:)

Her skal også lyde en tak til Friskolen, som vi jo låner gymnastiksal af, er til morgensang hos hver tirsdag, og som vi har jævnlig kontakt.

Der skal selvfølgelig også lyde en stor tak til jer forældre. I er jo utrolig vigtige for os. Både til at fortælle den gode historie, hjælpe til ved arbejdsdage og via vores daglige kontakt, samarbejde, tillid og åbenhed.

Jeg vil takke Jimmy for den store indsats i årenes løb – i 6 år har du været min faste støtte og min sparringspartner. En fornøjelse, TAK!

Det var hvad jeg havde bestemt denne årsberetning skulle omhandle. Håber jeg har trukket det mest væsentlige frem og at jeg ikke har glemt noget eller nogle...

M.v.h.. Tanja Haugstrup. – 18/3 2019.